หน้าหลัก > รายละเอียด

รายงาน-วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (rp)


หมายเหตุ :    ประกาศล่าสุด I ประกาศ

ประกาศเมื่อ

:: 2563 ::เรื่อง

08/06/2563    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
08/05/2563   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
10/04/2563   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
13/03/2563   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
13/02/2563   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
09/01/2563  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประกาศเมื่อ

:: 2562 ::เรื่อง

16/12/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
08/11/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
09/10/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
09/09/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
06/08/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
10/07/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
18/06/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
14/05/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
10/04/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
11/03/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
18/02/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
10/01/2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประกาศเมื่อ

:: 2561 ::เรื่อง

21/12/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
14/11/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
09/10/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
05/10/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
24/09/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
14/08/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
24/07/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
08/06/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
23/05/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
10/04/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
12/03/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
09/02/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
10/01/2561  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประกาศเมื่อ

:: 2560 ::เรื่อง

08/12/2560  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
09/11/2560  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์