ประกาศผลสอบ

ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประการผลสอบ เอกสารดาวน์โหลด
 
หมายเหตุ :    ประกาศล่าสุด I ประกาศ

ปี 2563

วันที่ประกาศ

ประกาศ

28/05/2563   ประกาศ บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28/05/2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
28/05/2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
30/04/2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล