ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประการผลสอบ เอกสารดาวน์โหลด
 
หมายเหตุ :    ประกาศล่าสุด I ประกาศ

ปี 2563

วันที่ประกาศ

ประกาศ

25/05/2563  ประกาศ รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
21/05/2563  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
21/05/2563  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
21/04/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
09/03/2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
21/02/2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข