ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประการผลสอบ เอกสารดาวน์โหลด
 
หมายเหตุ :    ประกาศล่าสุด I ประกาศ

ปี 2563

วันที่ประกาศ

ประกาศ

25/05/2563    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
16/05/2563    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
12/05/2563   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
12/05/2563