ติดต่อเรา

 
 

23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทรศัพท์ 0-2441-6100 โทรสาร 0-2441-6101
E-mail : galyains@dmh.mail.go.th