สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมประมูล

ขอเชิญร่วมประมูล โต๊ะหมู่บูชาฝังมุก
รายได้สมทบทุนมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้     >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #กรมสุขภาพจิต #COVID19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะ เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน Site Visit PMQA 4.0

หน่วยงาน หน่วยงานบริการ / หน่วยงานภายใน